Україна, Київська обл, с. Блиставиця, вул. Соборна 29тел.: (04577)39-9-30

Інструктор з фізкультури

"Якщо хочете виростити дитину щасливою, виростіть її здоровою"

 Інструктор з фізкультури:  Мороз Марал Маредівна

  Освіта - повна вища.  Спеціальність -  педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура

Основні завдання з фізичного виховання

міцнити здоров`я  дитини, не допустити,  щоб дитина ступила в юність кволою і млявою, - це

означає  дати їй  всю повноту життєвих радощів.

В.О.Сухомлинський

 

 

  1. Охорона та зміцнення здоров`я дітей.
  2. Формування у дітей потреби дбати про своє здоров`я та вести здоровий спосіб життя.
  3. Формування  у дітей міцних рухомих умінь, навичок та рухових якостей.
  4. Виховання бажання виконувати рухові дії правильно та гарно, діставати від цього задоволення.
  5. Формування позитивних моральних та вольових рис характеру

У процесі фізичного виховання використовують такі засоби:

 

  1.  Натуральні сили природи — сонце, повітря, воду;
  2.  Організацію правильного режиму харчування, праці та відпочинку;
  3.  Гігієнічну гімнастику;
  4.  Гігієну догляду за тілом;
  5.  Спортивні ігри, туризм, працю.

Усі названі засоби, які забезпечують фізичне виховання людини, слід використовувати комплексно з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців і матеріальних умов

 

 

Фізкультурно-оздоровча робота

Ранкова гімнастика – обов’язкова складова організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Вона сприяє поглибленню дихання, посиленню кровообігу, обміну речовин, розвитку різних груп м’язів, правильній поставі, розгальмовуванню нервової системи після сну, викликає позитивні емоції.
Головна вимога до гімнастики у літній період – проведення її на свіжому повітрі, а взимку – у добре провітреному приміщенні. Для підвищення опірності організму до несприятливих кліматичних умов одяг під час виконання вправ має бути легким.

 

Добір вправ у комплексі визначається з урахуванням можливостей і стану здоров’я дітей певного віку, а також їхніх індивідуальних особливостей. Вправи повинні бути прості та доступні для виконання, доцільно включати біг, ходьбу, стрибки, інші вправи для різних груп м’язів. Тривалість ранкової гімнастики: для дітей раннього віку – 4-5 хв., молодшого дошкільного віку - від 6 до 9 хв., старшого – 8-12 хв. Комплекси ранкової гімнастики розучуються на заняттях з фізичної культури, діють 2 тижні з ускладненням на другому. Протягом року вже знайомі комплекси періодично повторюються, збільшується навантаження за рахунок урізноманітнення вправ, підвищення інтенсивності виконання.

Гімнастика після денного сну проводиться після поступового підйому дітей у спальній, групових кімнатах або залі. Комплекс такої гімнастики включає загальнорозвивальні вправи на різні м’язові групи із зміною вихідних положень та спеціальні вправи для формування стопи і постави. Тривалість від 6 до 9 хвилин залежно від віку дітей.

Фізкультурні паузи (динамічні перерви) проводяться в перерві між малорухливими видами діяльності та організованими заняттями з метою зняття втомлюваності дітей через використання нескладних рухливих вправ. Їх тривалість – 5-10 хв.

Фізкультурні хвилинки – проводяться під час організованих занять у вигляді короткотривалих комплексів фізичних вправ, що дає можливість зменшити втомлюваність дітей і відновити їхню працездатність для подальшої успішної роботи. До комплексів фізкультурних хвилинок входять 3-4 вправи, кожна з яких повторюється 4-6 разів. Їх тривалість 1-2 хвилин.