Україна, Київська обл, с. Блиставиця, вул. Соборна 29тел.: (04577)39-9-30

Інклю3ивна освіта

Заклад в 2021/2022 році має інклюзивну групу - двоє дітей з особливими освітніми потреба, 5-й рік життя.  Та логопедичну групу, яка нараховує 20 дітей з них 14 діток з особливими освітніми потребами. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd...

 

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИХОВАТЕЛЮ,
В ГРУПІ ЯКОГО НАВЧАТИМЕТЬСЯ
ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ:
 
Навчитися толерантно ставитися до особливих дітей, але в ніякому разі не акцентувати увагу на дитині.
 
Сприяти тому, щоб кожна дитина відчула себе прийнятною.
 
Сприяти створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, справедливості й терпимості.
 
Надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей.
 
Намагатися наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої дитини.
 
Співпрацювати з іншими педагогами (логопедом, психологом, лікарями) та батьками в одній команді.
 
ПОРАДИ БАТЬКАМ,
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ ІЗ особливими освітніми потребами:
 
Створіть сприятливу, доброзичливу атмосферу в сім'ї.
 
Заохочуйте і підтримуйте позитивний прояв уваги і хорошого ставлення до особливої дитини.
 
Підкреслюйте найменші досягнення, не концентруйте уваги на невдачах і помилках.
 
Індивідуальна допомога дорослого має виражатися у стимуляції, підбадьорюванні, частковій підказці тощо. Пояснення та інструкції повинні мати чітку і зрозумілу форму.
 
Під час виконання вправ уникайте багатослівних і абстрактних пояснень, використовуйте наочність. Для розуміння образних висловів, метафор доцільно використовувати метод установлення асоціативних зв'язків із конкретними предметами, що лежать в основі порівняння. При постановці запитань уникайте механічних відтворень.
 
Підводьте дітей до таких ситуацій, коли вони мають розказувати про ту чи іншу подію. Ставте запитання, давайте завдання, що активізують мислення. Для розвитку психічних процесів корисно давати завдання з обмеженим часом на виконання чи поділене на окремі частини. Якнайчастіше використовуйте у корекційно-виховній роботі, в повсякденному житті рольові ігри.
 
Сприймайте не дефект, а особистість дитини!
 
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ЗДО
 
Інклюзивна освіта– це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.
 
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.
 
Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби учнів усіх груп та категорій. «Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві взагалі».
 
 
СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ
 
Сучасна освітня філософія, зорієнтована на особистість дитини, ґрунтується на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями. Дедалі більше педагогів з повагою ставляться до освітнього процесу, який відбувається вдома, і будують свою роботу з урахуванням інтересів дітей та їхніх родин.
Оскільки до дошкільних і загальноосвітніх закладів почали залучати дітей з особливими освітніми потребами, постійна співпраця з їхніми сім’ями має ще більше значення.
 
У процесі навчання таких дітей дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети й турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку мають працювати в тісному контакті з вихователями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації навчальних планів, їх адаптації, організації навчально - виховного середовища тощо.
 
 
ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРІЄНТОВАНОЇ НА ІНТЕРЕСИ СІМ'Ї:
 
Визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як педагоги можуть весь час змінюватися.
Ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями.
 
Регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей.
 
Запровадження в дошкільному закладі політики та системи послуг, які забезпечують сім’ям необхідну емоційну підтримку.
Розуміння й урахування потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм.
 
Заохочення і створення умов для взаємної підтримки батьків.
Розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів навчання та виховання дітей, що застосовуються батьками.
Турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини.